Formandsberetninger

Her kan du læse formandens beretning for det forløbne år

 fra generalforsamlingen afholdt i

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014