Kloak og vejbrønde

I følge Privatvejsloven samt Kolding kommunes regulativer er følgende gældende:

  • Den enkelte grundejer har vedligeholdelsen af rensebrønde og stikledninger til kloak- og regnvand ud for egen grund.
  • Blue Kolding vedligeholder kloak-/regnvandsledning, der normalt ligger midt i vejen.
  • Grundejerne/grundejerforeningen skal tømme, rense og vedligeholde vejbrønde og forbindelse herfra til Blue Koldings kloak-/regnvandsledning, som er beliggende midt i vejen.

Grundejerforeningen vil sørge for at få renset / tømt brønden i tilfælde af den skulle stoppe til.

Det henstilles dog til grundejerne at holde risten fri for blade og andet skidt i løbet af året.

I tilfælde af brud eller fejl på rist, brønd eller forbindelsen til Blue Kolding’s regnvandsledning vil Grundejerforeningen dække udgiften såfremt den enkelte grundejers forsikring ikke dækker.