Vandværk

I alle boliger er der en stophane som er placeret lige over gulvet hvor vandtilførslen kommer ind i huset. Fra stophanen er der rørforbindelse videre til vandmåleren.

Strandhuse – Nr. Bjert Vandværk opfordrede alle boligejere, til at  lukke og åbne denne hane 2 gange om året for at sikre, at den er velfungerende.

Vandværkets hjemmeside: https://snbv.dk/Kontakt/Kontaktoplysninger

Regler vedr. adgang til stophaner