Regler vedr. adgang til stophaner

Hovedventilen er malet blå i toppen.

Jordventilen er sekskantet, de er ikke malet, og har derfor kun den rusten jernfarve.

De skal være fri tilgængelig med en radius på minimum 25 cm fra midten af ventilen. Hvis den står i en hæk skal den være fri i fuld højde.

I de tilfælde de ikke er fri tilgængelige, og vandværket skal foretage reparation på rørledningen, vil de blot lade en reparatør skabe den nødvendige friareal til udførelse af deres arbejde.

De omkostning der vil være forbundet med  at skabe den nødvendige friareal for deres medarbejdere vedrører den enkelte grundejer idet hækken skal være plantet 30 cm indenfor skel.

Se evt. stk. 5.1 samt 81..8 i Regulativ for Strandhuse- NørreBjert Vandværk. ( kan læses her )

De steder hvor hanen ikke kan ses eller findes, må man gerne kontakte Strandhuse – Nr. Bjert vandværk, som vil være behjælpelig med at finde Hovedventilen eller Jordventilen. De har telefon nr. 75515900 som er åben døgnets 24 timer.