Ejerskifteinformation

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til
foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen
om den nye ejers navn og bopæl samt parcellens parcel nr. og matrikel nr.

oplysningerne sendes på mail til: Kasserer@havrehvede.dk