Lejers rettigheder

Gennem de seneste år er det blevet mere almindeligt at ejeren af ejendommen har valgt at have lejere frem for selv at bo i ejendommen.
Vi har forespurgt vores advokat hvilke konsekvenser det har set i relation til Grundejerforeningens generalforsamlinger / møder, og her er essensen af advokatens svar:

– En lejer kan deltage med taleret på generalforsamlinger / møder på lige fod med ejeren – dog har hver ejendom stadig kun 2 stemmer.

– En lejer kan stemme ved generalforsamlinger / møder på lige fod med ejeren, såfremt lejer har fuldmagt hertil fra ejer og generalforsamlingen giver tilladelse hertil.


Dette kan praktiseres på følgende måde:

– Ved hver generalforsamling noteres de medbragte antal fuldmagter for ejere og lejere i Grundejerforeningen.

– Ved generalforsamlingens start gøres der opmærksom på at der deltager et antal lejere og der bedes om generalforsamlingens godkendelse af stemmeafgivning fra disse.

– Afstemningerne foregår ved håndsoprækning og dermed efter almindelig afstemningsregler om stemmeflertal.

– Det er dog ikke muligt for en lejer at videregive sine fuldmagter til andre.

Uoverensstemmelser mellem ejer og lejer i henhold til ovenstående er Grundejerforeningen uvedkommende og må derfor afgøres mellem ejer og lejer indbyrdes.