Kontingent

Kontingentets størrelse fastlægges på generalforsamlingen i februar.

Kontingent til Grundejerforeningen udgør pt. 1300 kr årligt.

Det forfalder i 2 rater  –  hhv. 10.april og 10. oktober på hver 650 kr.

Opkrævningen foregår via PBS, Elektronisk indbetalingskort eller et fremsendt manuel indbetalingskort.

Er der spørgsmål vedr. kontingent rettes henvendelse til kasseren.