Miljøstationer

Miljøstationer – opdateret februar 2014

Bestyrelsen fremlagde nyt revideret forslag til oprettelse af ”Miljøstationer”, som tilgodeser de krav og betingelser Kolding Kommune stiller.

Initiativ til etablering af ny miljøstation skal fortsat komme fra medlemmerne.

Grundejerforeningens bestyrelse skal fortsat godkende placeringen af evt. nye miljøstationer og sørger for fremsendelse og anmeldelse til Kolding Kommune.

Forslaget blev enstemmig vedtaget på generalforsamlingen 2014.

Man kan se kommunens regler og relevante skemaer på

www.kolding.dk/borger/affald-og-genbrug/miljostationer

Ny information  oktober 2014:

I henhold til affaldsplanens MÅL  – 2014-2026.

* De eksisterende miljøstationer udvides i 2016, så der kan afleveres metal og plast. ( en ekstra 370 liters container til plast og metal ).

* Samme år indføres der en ordning til husstandsindsamling af papir, glas, plast og metal på ejendomme i områder, hvor der ikke er hensigtsmæssigt at etablere miljøstationer.

* I år 2015 etableres en ordning med storskrald hos borgere, der ikke selv kan transportere affaldet til en af genbrugspladserne.