Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2020 / 2021

Formand  Tina Vest Havremarken 63 på valg 2022
Sekretær Evelyn Krogh-Pedersen Hvedemarken 20 på valg 2021
Medlem  Preben Bruus Hvedemarken 52 på valg 2021
Næstformand Betina Rubæk Hvedemarken 38 på valg 2022
Medlem  Jens Peder Væggemose Hvedemarken 4 på valg 2021
Kasserer Anders Høi-Hansen Havremarken 51 på valg 2022
1. Bestyrelsessuppleant Hans Buch Havremarken 14 på valg 2021
2. Bestyrelsessuppleant Pia  W. Nielsen Hvedemarken 42 På valg 2021
Revisor Ernst Nielsen Hvedemarken 58 På valg 2021
Revisor Ejnar Damkjær Hvedemarken 32 På valg 2022
Revisor suppleant Bertha K. Flensborg Havremarken 59 på valg 2021
Webmaster Tina Vest