Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2019 / 2020

Formand  Tina Vest Havremarken 63 på valg 2020
Næstformand Evelyn Krogh-Pedersen Hvedemarken 20 på valg 2021
Kasserer  Preben Bruus Hvedemarken 52 på valg 2021
Sekretær Bettina Rubæk Hvedemarken 38 på valg 2020
Medlem  Jens Peder Væggemose Hvedemarken 4 på valg 2021
Medlem Ejnar Damkjær Hvedemarken 32 på valg 2020
1. Bestyrelsessuppleant på valg 2020
2. Bestyrelsessuppleant Anders Høi-Hansen Havremarken 51 På valg 2020
Revisor John Refsgaard-Iversen Havremarken 17 På valg 2020
Revisor Ernst Nielsen Hvedemarken 58 På valg 2021
Revisor suppleant Annelise Døssing Hvedemarken 16 på valg 2020
Webmaster Preben Bruus Hvedemarken 52