Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2019 / 2020

 Tina Vest Havremarken 63 på valg 2022
Evelyn Krogh-Pedersen Hvedemarken 20 på valg 2021
 Preben Bruus Hvedemarken 52 på valg 2021
Bettina Rubæk Hvedemarken 38 på valg 2022
 Jens Peder Væggemose Hvedemarken 4 på valg 2021
Anders Høi-Hansen Havremarken 51 på valg 2022
1. Bestyrelsessuppleant Hans Buch Havremarken 14 på valg 2021
2. Bestyrelsessuppleant Pia  W. Nielsen Hvedemarken 42 På valg 2021
Revisor Ernst Nielsen Hvedemarken 58 På valg 2021
Revisor Ejnar Damkjær Hvedemarken 32 På valg 2022
Revisor suppleant Bertha K. Flensborg Havremarken 59 på valg 2021
Webmaster