Snerydning

Snerydning, grusning og saltning

 er omfattet af den til enhver tid gældende lovgiving.

I kommunens vinterregulativ kan du finde detaljeret information om vintervedligeholdelse i Kolding Kommune. I bekendtgørelsen om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er lovgrundlaget for grundejerens forpligtelser beskrevet.

Se evt. nærmere om vinterrenholdelse på: Kolding kommune’s hjemmeside

Manglende snerydning kan også have indflydelse på såvel afhentning af renovation som udbringning af post og pakker. Har du spørgsmål vedr. snerydning i Grundejerforeningens område kan du kontakte Bestyrelsen.