Regler vedr. adgang til brandhaner

Regler for friareal omkring brandhanen er 50 cm i radius og en frihøjde på 50 cm over højeste punkt på brandhanen. Endvidere må brandhanens fod ikke være tildækket med jord.

Disse regler håndhæves udelukkende af Brandvæsenet.

Udgifter forbundet med friholdelse af brandhanen vedrører den enkelte grundejer da hækken skal være plantet 30 inden for skel.