Legepladser

Legepladser og nærrekreative områder.

Der findes 6 områder i vores Grundejerforening der er udlagt som legepladser.

Disse områder er bestemt af Lokalplanen og kan ikke inddrages til andre formål end rekreative områder.

En gang om året – typisk i maj – skiftes sandet i sandkasserne. Tidspunktet for tømning vil fremgå under Sidste nyt.

Beboerne kan løbende fremsætte ønsker til legeredskaber, borde og bænke mm. til legeplads. Bestyrelsen tager så stilling til de indkomne ønsker.

Hvordan de enkelte legepladser indrettes er meget op til beboerne men det skal godkendes af bestyrelsen.

Dårligt vedligeholdte legeredskaber kan fjernes af bestyrelsen.

Defekte legeredskaber skal fjernes / repareres omgående.

Ubenyttede sandkasser kan nedlægges af bestyrelsen.

Oversigtsbillede over legepladsernes placering i vores område: