Vandforsyning gennem krybekælder.

Hovedforsyningen af vand til de enkelte husstande ( 3-8 stk.) som udgør hver af rækkehusene i vores område løber gennem krybekælderen.

Så vidt bestyrelsen er informeret er dette ikke tilfældet for gårdhavehusene, idet der ikke er fysisk sammenhæng mellem krybekældrene under gårdhavehusene.

Vandforsyningen blev oprindelig etableret på denne måde, så bygherre dermed kunne ”slippe” med en tilslutningsafgift pr. husrække i stedet for pr. husstand.

Det er vandværkets holdning, at såfremt vandforsyningen skal ændres til direkte forsyning til den enkelte husstand, vil det betyde at hver enkelt husstand i rækken skal betale for en tilslutningsafgift til vandværket – dog minus den procentuelle andel der oprindelige blev betalt for husrækken.

Ud over tilslutningsafgiften skal man påregne udgifter til ny fælles forsyningsledning i vej og/eller fællesareal.

Den fælles forsyningsledning i krybekældrene er synlig og kan derved inspiceres. Sandsynlighed for tæring er minimal.

Kun brud på den fælles forsyningsledning i krybekælder er omfattet af solidarisk dækning, stikledning herfra og frem til tappesteder i huset hører under hver enkelt ejendoms forsikring.

En ændring til udvendig forsyningsledning i vej eller fællesareal og med selvstændig stikledning til hver ejendom, er således formålsløs set fra bestyrelsens side.