Parkering

Parkering i vores område.

Bestyrelsen får ofte henvendelser vedr. parkerede campingvogne, trailere, lastbiler, uindregistrerede biler m.m. i området. Bestyrelsen har forespurgt hos politiet, som oplyser at det er færdselsloven samt politibekendtgørelse vedr. parkering mv. i Kolding kommune der til enhver tid er gældende i området. Endvidere henviser bestyrelsen til Lokalplanen for vores område, hvori det præciseres, at der kan anlægges 2 parkeringspladser pr. parcel. Gæsteparkeringspladserne er altså forbeholdt gæster, ligesom parkering af gæstebiler ikke bør foregå på vendepladserne eller på boligvejene. I øvrigt skal vi gøre opmærksom på, at uindregistrerede køretøjer ikke må parkeres på offentlige veje. Der må heller ikke henstilles uindregistrerede biler på privat parcel af hensyn til forureningsfarer samt områdets fremtræden som helhed.

Overskridelser af ovennævnte regler kan medføre anmeldelser til politiet.